Personvern

Når du bruker denne nettsiden eller på annen måte er i kontakt med oss, vil Nomia AS behandle personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor dette gjøres og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene vi samler inn.

Ansvarlig for personopplysninger vi behandler er:

Nomia AS
Søvikvegen 13, 6280 Søvik
post@nomia.no
Organisasjonsnummer: 995627892

Alle opplysninger oppbevares i henhold til norsk lov, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan rettes til post@nomia.no.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags personopplysninger samler vi inn

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese hvilke cookies vi bruker under paragrafen Cookies. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til å analysere trender og vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson.

Hvem kan vi komme til å dele dine personopplysninger med?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Furnes design AS, som leverandør av vår nettsideløsning gjennom Webflow CMS. Du kan lese mer om Webflow’s retningslinjer for personvern her: https://webflow.com/legal/privacy

Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål det er samlet inn for. Opplysningene oppbevares så lenge det er påkrevd etter norsk lov, samt for å kunne hjelpe deg med eventuelle gjentagende henvendelser.

Dersom du har gitt tillatelse til markedsføring via e-post, vil vi lagre dine personopplysninger for dette formålet så lenge vi har ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en forespørsel per e-post til E-POST. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje en endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Slå av informasjonskapsler (cookies)

De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler (cookies) i nettleserinnstillingene. Vær oppmerksom på at blokkering av informasjonskapsler vil påvirke brukbarheten til enkelte nettsteder.

Mer informasjon

Hvis du har spørsmål om våre retningslinjer for personvern, vennligst kontakt oss.